Bar & Restaurant

The Beach Hotel, Downings has two bars, the modern yet comfortable lounge and the traditional Teach An tSolias. Live entertainment is available at week-ends and every night during the summer season.
 
Bar food is served daily in the Lounge offering light snacks to succulent steaks and fresh fish.
 
Updated Opening Hours: (October 2023)
Breakfast - Daily 8:30-11am   Click for Menu
Lunch - Monday-Thursday 1-4pm  Click for Menu
Bar Food - Monday-Thursday 5-4pm  Click for Menu
Sundays:
Sunday Lunch - 1-4:30pm ~ 3 courses for €23.50  Click for Menu
Bar Food 5-8pm
 
No Booking required, we are working on a first come first served basis.
 
'Wine & Dine' with us every Friday during the months of October to May with a 2 course meal with a complimentary glass of wine for only €19.90, Available from 5-9pm
 
Click here to see this weeks menu
 
 
 
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Main Street
Downings
Co Donegal
Ireland
F92 H363

Điện Thoại

+353749155303

Email

info@beachhotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353749155303

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách